XURÍDICA GRATUÍTA AXUDAASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA

A prestación de asistencia xurídica gratuíta debe ser baseada en tales principios como a obxectividade, imparcialidade, puntualidade, a igualdade de acceso dos cidadáns aos asistencia e confidencialidade na súa prestación.

Os participantes no sistema público de asistencia xurídica gratuíta son o Executivo autoridades e os seus subordinados institucións, o Executivo autoridades de constitutivos entidades, goberno legal oficinas, avogados e notarios. De acordo coa lei, os órganos do poder Executivo das rexións para decidir para establecer se eles estado legal Bureau ou implicar a prestación de asistencia xurídica gratuíta avogados. Eles están deseñados para determinar a cantidade e procedemento de retribución de avogados e compensación dos seus gastos na prestación de asistencia xurídica gratuíta.