XURÍDICO MILITAR

MILITAR AVOGADOS Servizo de especialistas resolver problemas de fortalecemento de defensibility do estado, eliminación de perigos e ameazas para os intereses vitais da sociedade e do estado. Xuíces de tribunais militares tratadas con penal e civil casos, as queixas dos cidadáns sobre as accións dos funcionarios. Ata, tribunais militares chamados tribunais militares. Consultores xurídicos están a abordar varias cuestións, incluíndo o dereito internacional. Militar investigadores están investigando casos criminais, onde os sospeitosos acusados son militares. O Fiscal militar supervisa as autoridades, o servizo secreto, fronteira tropas, tropas do Ministerio do interior Supervisar o cumprimento da legalidade en todas as organizacións