Tema A profesión de avogado. O traballo dun investigador

Moi morea de graduados do noso Lei Academia traballar como investigadores nos órganos da Milicia ou do ministerio Fiscal. O deber de un investigador é a de buscar a verdade, para o infractor, para testemuñas que axudar a reconstruír a suceder e vai presentar probas de que no tribunal. O investigador debe ser capaz de facer unha busca enquisa sobre os feitos que rodean a comisión do delito ou económica delito, isto é o que é, de onde foi, que o autor foi, cando, por que e como foi cometer o crime. Así como a información do crime cometido é