Rexistro de herdanza a través de tribunal

Rexistro de hereditaria dereitos pode realizarse de dous xeitos: a través dun notario e nun procedemento xudicial. O primeiro método é aplicado en ausencia de calquera disputas entre os herdeiros, e tamén no caso de que o prazo de circulación (meses) con solicitude para a herdanza non é violada. Despois de escribir a solicitude de metade dun ano, o notario emite un certificado que acredite que o solicitante é o dereito de propiedade. No tribunal con unha declaración de reivindicación para a implantación dos dereitos de herdanza pode aplicar tanto o herdeiro si mesmo, ou o seu representante legal. Na