Prazo de prescrición para a Recuperación de Débedas

PRAZO DE PRESCRICIÓN PARA A RECUPERACIÓN DE DÉBEDAS. Limitación para atender ou aplicación para a recuperación de débedas: — En diñeiro de crédito conta de que hai débitos e créditos e a conta son unha execución. O Claytons Regra se aplica e o primeiro depósito por parte do prestatario é aplicada para satisfacer o primeiro avance ou retirada polo cliente. A limitación para a recuperación do importe en débeda no crédito en diñeiro conta é de anos desde a última depósito feito por o mutuários en conta sempre a pagar deslizamento está dispoñible co banco. A posición é o mesmo