Os danos Wex Legal Dicionario Enciclopedia LII Información Legal Instituto

Danos refírese á suma de diñeiro, a lei impón para un salto de algúns deber ou violación de algún dereito. (O termo»danos’ normalmente inclúe ambas as categorías, pero a longo prazo, ‘danos reais’ é sinónimo de indemnizacións compensatorias, e exclúe danos punitivos.) Indemnizacións compensatorias, como o nome suxire, están destinados a compensar a parte lesada por perda ou lesión. Danos morais son concedidos para castigar un wrongdoer Hai outras modificar termos colocado en fronte da palabra danos como ‘unha indemnización,’ (contractual establecida danos) e ‘nominal danos’ (onde o tribunal premios unha cantidade de nomes como un dólar). Para certos tipos