Declaración de Reivindicación Definición

Unha declaración por escrito de iniciar litigant, chamado un autor, no que el, ela debe indicar o seu caso: os feitos sobre os que pretenden depender e o alivio que buscamos, para o reo e para o rexistro público, para que eles buscan un xuízo civil e determinación xudicial. Un documento que debe ser presentado co Tribunal e copiado para o reo e na cal o solicitante debe establecer os feitos que apoiar o seu caso, xeralmente en parágrafos numerados. o nivel de detalle é unha cuestión de debate entre barristers o máis experimentado os parecendo prefiren concisão, con outros