Cal é a Recuperación da Débeda

A recuperación da débeda e da débeda colección son similares termos con un pequeno, pero moi importante distinción. A diferenza é que está intentando recuperar unha débeda. Cobro de débedas é un valor intento de recuperar o crédito ao consumidor e préstamos que non foi pagado de volta por un cliente. A recuperación da débeda é cando un préstamo como un saldo da tarxeta de crédito segue a ir non remunerado, e un valor contrata un terceiro, coñecido como un servizo de recollida, para concentrarse na obtención de diñeiro. A recuperación da débeda é importante porque está directamente relacionada á