SOCIAL ASESORAMENTO XURÍDICOSOCIAL, ASESORÍA XURÍDICA