SERVIZOS DE AVOGADO PREZOSSERVIZOS DE AVOGADO TIPOS

Baixo a día de emprego do avogado se refire ao tempo, durante un día de calendario, cando un avogado realiza específica instrución do principal, independentemente da duración real do seu traballo.

Na prestación de asistencia xurídica avogado en fins de semana e festivos, así como a prestación de asistencia xurídica relativa á saída dun avogado noutro localidade pagar non é menos do dobre do importe.

Cando a prestación de asistencia xurídica relativa á saída do avogado do outro lugar, o pago de viaxes e gastos de subsistencia, neste caso, debe ser determinado por acordo das partes, pero non pode ser inferior ao custo dos gastos reais do consello