SERVIZOS DE AVOGADO CUSTOOS SERVIZOS DE UN AVOGADO DE CUSTO

Cales son as pasaxes depende o custo dos servizos de un avogado criminal? O custo dos servizos de defender en cada caso é determinado individualmente.

Cando formando o prezo final para os servizos ter en conta:

Artigo do código Penal, que incriminar a reo.

O número de expertos implicados (unha cousa é se ten un roubo; é outro se a fraude é a nivel internacional usando tecnoloxía de computadoras e inclúen máis de 20 persoas).

O prazo destinados castigo.

A forma de prestación de servizos.

Unha investigación preliminar sobre o caso.

A escena do crime e lugar de consideración do proceso penal, e outros criterios.

Fase, que é agora un caso criminal.