REPRESENTACIÓN NO TRIBUNALREPRESENTACIÓN EN TRIBUNAL

Os cidadáns teñen dereito a realizar os seus Asuntos en tribunal, persoalmente ou a través de representantes.

Participación persoal na empresa do cidadán non privalo do dereito a ter esta causa representante

As organizacións empresariais están en tribunal por seus corpos actuando dentro dos poderes outorgados a eles pola lei, outros actos xurídicos ou documentos constitutivos, ou representantes. A autoridade dos principais organizacións empresariais, apoiadas por documentos acreditativos da condición de funcionario de os seus representantes, e se é necesario documentos constitutivos. En nome da organización liquidada no tribunal actúa como representante autorizado da liquidación Comisión.

Representantes no tribunal pode ser capaz persoas que teñan debidamente emitido poderes sobre a realización de negocios, excepto para os seguintes entidades (coa excepción dos casos de súa participación no proceso como representantes dos órganos competentes ou representantes legais):

o xuíz;

o investigador;

avogado.

Segundo a lei de procedemento, o tribunal nomea un avogado, como un representante en caso de ausencia do representante do Entrevistado, lugar de residencia é descoñecido, e en outros casos previstos pola lei