Todos os Avogados do mundo! Legal café con avogados en liña.


OMC propiedade intelectual (VIAXES) - cales son os dereitos de propiedade intelectual


Os dereitos de autores de obras literarias e artísticas (tales como libros e outros escritos, composicións musicais, cadros, escultura, programas de ordenador e películas) están protexidos polos dereitos de autor, por un período mínimo de anos despois da morte do autorTamén protexidos por dereitos de autor e relacionadas (ás veces refire como"veciño") dereitos son dereitos dos artistas (por exemplo, actores, cantantes e músicos), os produtores de fonogramas (gravacións de son) e organismos de radiodifusión. A principal finalidade social de protección dos dereitos de autor e dereitos conexos é fomentar e premiar o traballo creativo. Mentres básicas sociais obxectivos de protección da propiedade intelectual son como descrito anteriormente, tamén debe ser notado que o exclusivo dereitos dada xeralmente están suxeitas a unha serie de limitacións e excepcións, destinadas a afinar o equilibrio que ten que ser atopado entre os intereses lexítimos dos titulares de dereito e dos usuarios. A súa principal función é a de garantir que os fluxos de comercio tan ben, previsiblemente e libremente como sexa posible.