Todos os Avogados do mundo! Legal café con avogados en liña.


Extinción da persoa xurídica, Reorganización dunha entidade xurídica - dereito Civil


Segundo a norma do parágrafo do Art

Unha persoa xurídica pode deixar de existir por reorganización ou liquidaciónO principal criterio para distinguir entre estas dúas formas de extinción da persoa xurídica é a presenza (reorganización) ou ausencia (de liquidación) da sucesión, é dicir, a transferencia de dereitos e obrigas da persoa xurídica para outras persoas (sucesores). GK reorganización dunha persoa xurídica por fusión, fusión, escisión, separación ou transformación pode ser realizada por decisión dos seus fundadores (participantes) ou o corpo dunha persoa xurídica autorizada polos documentos constitutivos. Nos casos previstos pola lei, reorganización de persoa xurídica, na forma da súa división ou separación da súa pertenza a unha ou varias persoas xurídicas é realizada por decisión do autorizado órganos do estado ou por unha decisión xudicial (para, apartado, cláusula GK). Se os fundadores (participantes) da persoa xurídica autorizada por eles ou un corpo dunha persoa xurídica autorizada para reorganizar-lo pola súa documentos constitutivos non vai reorganizar a entidade legal dentro do tempo especificado na decisión do órgano do estado autorizado, de acordo coa normativa de pará. GK o tribunal, sobre o proceso de estado dixo corpo, nomea un xestor externo como unha entidade legal e instrúe-lo para reorganizar esta entidade legal. Desde o momento do nomeamento de un externa director, a autoridade para xestionar os asuntos de persoa xurídica, pasa a el. O externos administrador actúa en nome da persoa xurídica en tribunal, elabora a separación balance e somete para a consideración do tribunal xunto cos documentos constitutivos das persoas xurídicas derivadas como resultado da reorganización. O tribunal aprobación destes documentos é a base para o rexistro de estado de recén emerxentes persoas xurídicas. Nos casos previstos pola lei, a reorganización das persoas xurídicas en forma de fusión, adhesión ou transformación pode ser realizada só co consentimento do autorizado órganos do estado (cláusula do Artigo do Código Civil). Unha entidade legal é considerado reorganizada, excepto para os casos de reorganización en forma de adhesión, desde o momento da inscrición estatal de recén xurdiu persoas xurídicas. Cando a reorganización unha entidade legal en forma de fusión con outra persoa xurídica, o primeiro deles é considerado para ser reorganizada desde o momento da entrada no Rexistro Estado Unificado de persoas Xurídicas de unha entrada sobre o cesamento da actividade dun afiliado entidade xurídica (artigo do Artigo do Código Civil) Cando a fusión de persoas xurídicas, os dereitos e obrigas de cada un deles pasar a un recén formado entidade legal, de conformidade coa escritura de transferencia (apartado do Artigo do Código Civil). Cando unha entidade legal xunta a outra entidade xurídica, os dereitos e obrigas dos afiliados persoa xurídica, son trasladados a este último, de acordo coa escritura de transferencia (parágrafo do Artigo do Código Civil). Cando unha entidade legal está dividido, os seus dereitos e obrigas pasar ao recentemente xurdiu persoas xurídicas, de acordo coa separación do balance (Cláusula do Artigo do Código Civil). Cando unha persoa xurídica separada da persoa xurídica, unha ou máis persoas xurídicas para cada un deles pasar os dereitos e obrigas do reorganizada entidade legal, de conformidade coa separación do balance (cláusula do artigo do Código Civil). Cando unha entidade legal de un tipo é transformado unha entidade legal de outro tipo (un cambio na organización e forma xurídica), os dereitos e obrigas do reorganizada entidade legal son trasladados para o recén formado entidade legal, de conformidade coa escritura de transferencia (apartado do Artigo do Código Civil). Segundo a norma do Art GK transferencia certificado e separación balance debe conter disposicións sobre a sucesión de todas as obrigas da reorganizada entidade xurídica con respecto a todos os seus acredores e debedores, incluíndo pasivos impugnada polas partes. A transferencia certificado e a separación do balance son aprobados polos fundadores (participantes) da persoa xurídica ou polo órgano que tomou a decisión sobre a reorganización das persoas xurídicas e presentado xunto cos documentos constitutivos do estado rexistro de recén xurdiu persoas xurídicas ou modificacións dos documentos constitutivos do legais existentes entidades. A non presentación, xunto cos documentos constitutivos, respectivamente, a transferencia certificado ou a separación balance, así como a ausencia neles de disposicións sobre a sucesión das obrigas do reorganizada persoa xurídica, implica unha negativa de estado rexistro de recén xurdiu persoas xurídicas. De acordo co Art GK persoa xurídica no prazo de tres días hábiles a partir da data de adopción dunha resolución sobre a súa reorganización está obrigado a notificar por escrito ao corpo que é a realización de inscrición estatal de persoas xurídicas no inicio da reorganización procedemento especificando a forma de reorganización. No caso de participación na reorganización de dúas ou máis persoas xurídicas, tal notificación deberá ser enviado por unha persoa xurídica, este último que tomou unha decisión sobre a reorganización ou unha decisión definitiva sobre a reorganización. Sobre a base de este aviso, o organismo que leva a cabo o rexistro de estado de entidades xurídicas entra un rexistro no rexistro de estado unificado de persoas xurídicas que a persoa xurídica (persoas xurídicas) é (son) no proceso de reorganización. O reorganizada entidade xurídica despois de entrada en rexistro estado unificado de persoas xurídicas de unha entrada sobre o inicio da reorganización procedemento lugares dúas veces ao mes dúas veces ao mes nos medios de comunicación en que os datos sobre a inscrición estatal de persoas xurídicas son publicados, un aviso da súa reorganización.

No caso de participación na reorganización de dúas ou máis persoas xurídicas, o aviso de reorganización está publicado en nome de todas as persoas xurídicas que participan na reorganización por unha persoa xurídica, este último tomar unha decisión sobre a reorganización ou unha decisión definitiva sobre a reorganización.

Na notificación da reorganización, a información é proporcionada en cada reorganización participando na reorganización, a forma de reorganización que está a ser creado (continuando a actividade), como resultado da reorganización, a descrición do procedemento e condicións para os acredores para presentar as súas reclamacións, outra información requirida pola lei. O valor da persoa xurídica, se os seus dereitos de reclamación xurdiron antes da publicación do anuncio sobre a reorganización de persoa xurídica, terá dereito a esixir o inicio de execución do correspondente obriga do debedor, e, en caso de imposibilidade de inicio de execución - extinción da obrigación e compensación de perdas conectado con el, excepto nos casos establecidos pola lei. O valor da persoa xurídica - un open joint stock company reorganizado en forma de fusión, adquisición ou transformación, se os seus dereitos de reclamación xurdiron antes da publicación do anuncio da reorganización dunha entidade legal, teñen o dereito de esixir o inicio de execución de unha obriga, polo que o debedor persoa xurídica, ou extinción da obrigación e compensación de perdas no caso de que o reorganizada entidade xurídica, os seus participantes ou de terceiros non proporcionan suficiente seguridade compromisos. Ao mesmo tempo, tales reivindicacións pode ser presentado polos acredores non máis tarde de días desde a data da última publicación do anuncio no reorganización da persoa xurídica. É importante ter en conta que as reivindicacións reivindicado polos acredores non supoñan a suspensión de accións relacionadas coa reorganización. No caso de que os requisitos para o desempeño inicial ou cesamento das obrigas e a compensación de danos están satisfeitos despois da reorganización está rematada, as persoas xurídicas recén creado como resultado da reorganización (operacións continuadas) están solidariamente responsable das obrigas do reorganizada entidade legal. O cumprimento polo reorganizada entidade legal de obrigas para cos acredores é sempre de acordo co procedemento establecido polo Código Civil. Con todo, no caso de que as obrigas para cos acredores do reorganizada entidade xurídica - o deve dor son garantidos por unha promesa, tal acredores non teñen dereito a demanda adicional de seguridade.