CONSELLO CIVIL CASOASESORÍA CIVIL CASOS

O máis común perfil dun avogado – civil. Serve avogados para os tribunais, notarios, avogados, servizos xurídicos empresas. Os alumnos de tomar a lei estatal, vai ser capaz no futuro para traballar en gobernamentais e organizacións públicas. Criminal perfil fala por si só: é educar os futuros investigadores. Nótese que a elección dun perfil non significa que un de posgrao da Universidade non vai ser capaz de facer no futuro en outras áreas.

Certamente, educación legal en diferentes universidades varía. Así, a escola Superior de Economía prepara avogados cun viés na esfera económica, polo que a súa formación implica un gran bloque de económicas e xurídicas disciplinas. Na MGIMO, a énfase está no dereito internacional, para que os alumnos a estudar historia, relacións internacionais, relacións económicas internacionais, internacional público e dereito privado.