CONSELLO CIVIL CASOASESORÍA CIVIL CASOS

No primeiro ano os alumnos escoitar Humanidades materias: a filosofía, a socioloxía, os estudos culturais, lóxica. Como profesional disciplinas son ensino teoría e historia de estado e de dereito, dereito constitucional, civil, administrativo, dereito penal.

As actividades de avogados comeza no terceiro, cuarto cursos

Catro principais áreas: dereito penal, a lei estatal, civil e internacional.

O máis común perfil dun avogado — civil.

Serve avogados para os tribunais, notarios, avogados, servizos xurídicos empresas

Os alumnos de tomar a lei estatal, vai ser capaz no futuro para traballar en gobernamentais e organizacións públicas.

Criminal perfil fala por si só: é educar os futuros investigadores

Nótese que a elección dun perfil non significa que un de posgrao da Universidade non vai ser capaz de facer no futuro en outras áreas.

Certamente, educación legal en diferentes universidades varía. Así, a escola Superior de Economía prepara avogados cun viés na esfera económica, polo que a súa formación implica un gran bloque de económicas e xurídicas disciplinas. Na MGIMO, a énfase está no dereito internacional, para que os alumnos a estudar historia, relacións internacionais, relacións económicas internacionais, internacional público e dereito privado