AXUDA DUN AVOGADO DA FAMILIAAXUDA AVOGADO DA FAMILIA

Básicas acto xurídico que regula a familia importa é o Código de Familia. El é a principal lei sobre a que varios avogados e avogados en defender os intereses do cliente.

Familia avogado ou procurador, é necesaria cando existen os seguintes tipos de conflitos familiares:

orixinario do matrimonio e as relacións familiares dos cónxuxes;

derivados de relacións xurídicas «cónxuxes e fillos»;

outros conflitos familiares.