AXUDA DUN AVOGADO DA FAMILIAAXUDA AVOGADO DA FAMILIA

A maioría deles logran resolver o procedemento de reclamación por mutuo acordo das partes.

Con todo, moitas veces hai situacións cando unha disputa non pode ser resolto a través de negociacións e cónxuxes, aínda ten que buscar a axuda dun avogado da familia para xestionar o divorcio, a división da propiedade, obrigas de mantemento e outros asuntos

Dereito de familia é un dos principais sectores da lei, que regula o matrimonio e as relacións familiares.

Básicas acto xurídico que regula a familia importa é o Código de Familia. El é a principal lei sobre a que varios avogados e avogados en defender os intereses do cliente.

Familia avogado ou procurador, é necesaria cando existen os seguintes tipos de conflitos familiares:

orixinario do matrimonio e as relacións familiares dos cónxuxes;

derivados de relacións xurídicas»cónxuxes e fillos»;

outros conflitos familiares