ASISTENCIA XURÍDICA EN LIÑAAVOGADO DE ASISTENCIA EN LIÑA

Na vida cotiá de cada un de nós, e mentres negocio, moitas veces isto ocorre cando é forzado a defender-se e os seus dereitos mediante diversas lexislación. Pero, xeralmente, non sei como facelo, non tería que ser unha violación da lei, ou como non ser vítima en mans do pobo de actuar non de acordo coa lei.

Entendendo iso, o Departamento Xurídico está preparado para proporcionar asesoramento xurídico na Capital, en forma de:

Oral asesoramento;

Elaboración de escritos xurídicos opinións;

Asesoramento xurídico en liña.