ASISTENCIA XURÍDICA EN LIÑAASISTENCIA XURÍDICA EN LIÑA

Asistencia xurídica é un concepto suxeito a interpretación ampla. Inclúe unha serie de posibles accións destinadas a protexer os dereitos e intereses lexítimos do cliente, aclaración de determinados matices legal, representación, apoio á xestión, análise de documentos, etc. Servizos en liña son tamén multifacetado.