ASISTENCIA XURÍDICA EN LIÑAAVOGADO DE ASISTENCIA EN LIÑA