ASISTENCIA XURÍDICAASISTENCIA XURÍDICA

No corazón deste sistema está baseado en acordos bilaterais e multilaterais tratados que rexen a protección dos suxeitos de dereito, determinar a competencia dos tribunais para tratar con disputas de varias categorías e aplicable sistemas xurídicos, respecto para o procedemento dereitos dos estranxeiros, os apátridas e dobre nacionais; estes acordos son regulados polo recoñecemento da validez de varios documentos (certificados, diplomas, etc.), execución de ordes xudiciais, sentenzas en disputas, expedición de documentos relacionados para a extradición de criminais (extradición), etc.

é unha festa para varios tratados multilaterais e bilaterais