ASESORAMENTO XURÍDICO POR ACCIDENTE DE TRÁFICOASESORAMENTO XURÍDICO EN ACCIDENTE

Guía, sobre as accións no accidente:

Se hai feridos — chamar a unha Ambulancia.

Inmediatamente despois do accidente, proceder de acordo coa cláusula 2.5. As regras da estrada – parar e non tocar o coche, activar a alarma, non mover os obxectos relacionados para que o accidente e non deixe que os outros a facelo.

Non caer para o persuasión «para entender sen a Policía», non se esqueza de chamar a policía.

Gravar todas as testemuñas do accidente.

Non amosar a policía súa ignorancia das regras de un Protocolo de inspector pode usar.

Non deixe inspectores só con outro partido para o accidente.

Non mostran tamén un bo coñecemento das leis e a orde de rexistro do vehículo accidente. Pequeno omisións de un inspector de policía na elaboración do Protocolo pode axudar no futuro para resolver o caso no seu favor.

Asegúrese de que todos os danos ao seu vehículo está rexistrado na acta.

Non asinar ningún documento que significa que a súa culpa se non se especifica que non están de acordo coa decisión do inspector e tan axiña como sexa posible, póñase en contacto cun avogado cualificado.